verte - neverte

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Sex je hlavne zodpovednosť

Prebratý článok z novín. Neprehliadnite,prečítajte, porozmýšľajte.
Sex a katolícka viera
Dátum: Thursday, 10.02.2011 11:54
Vec: Kresťan a moderný svet
Možno som jedna z mála. No možno podobný – nazvime to problém – trápi viac ľudí. Ako skĺbiť katolícke vierovyznanie so sexuálnym životom, aby sme nevybočili z cesty, ktorú sme si vybrali?

Držme sa zatiaľ Desiatich Božích prikázaní. V tomto prípade myslím na prikázanie, ktoré je uvádzané ako šieste. Nezosmilníš. V Starom Zákone je ako šieste prikázanie uvádzané Nescudzoložíš. Pretvorenie tohto prikázania na Nezosmilníš je prispôsobením katolíckej cirkvi v priebehu histórie tak, aby bolo dostatočne zrozumiteľné v danej dobe [1].

Čo je to smilstvo? A prečo je považované za hriech? Na internetovej stránke www.trojica.sk som sa dočítala, že smilstvo je pohlavný styk s ”postrannou ženou”, t.j. prostitútkou, často však označuje aj inú pohlavnú nezriadenosť [2]. Možno sa tu tiež dozvedieť, že prvé zmienky o smilstve nachádzame už v Knihe Genezis, a že Ježiš Kristus už zmyselný pohľad na ženu považuje za vykonané cudzoložstvo. Cudzoložstvo sa týka človeka, ktorý už prijal sviatosť manželstva. Na rozdiel od smilstva, je to pohlavný styk osoby vykonávaný s niekým iným ako je jej zákonitý manžel/manželka.

Ak by som sa mala striktne pridržiavať mojej viery, tak by som skrátka vyhlásila – smilstvo je hriech. To znamená – nesmilnite! Ide mi však o niečo iné. Nahliadnuť do duší ľudí – mladých, starších...pochopiť naše spoločné túžby, nádeje, očakávania a uvažovať nad tým, ako to vlastne Pán Boh zariadil.

V dnešnej dobe je pomerne ťažké spopulárniť umiestnenie pohlavného spolužitia dvoch ľudí až do obdobia po svadbe. Prečo podľa katolíckej viery patrí pohlavný život až do tohto obdobia? V článku, ktorý bol uverejnený v katolíckom časopise Milujte sa! si môžete prečítať , že oblasť ľudskej sexuality je osobitným miestom Božej prítomnosti. V ľudskej sexualite sa totiž skrýva veľké tajomstvo Božej a ľudskej lásky. Nikdy nesmieme sex banalizovať a musíme tiež odmietať každý pokus o obmedzenie sexu len na obyčajné fyziologické činnosti, akými sú napr. jedenie a pitie. Autor zastáva názor, že rozkoš plynúca zo sexuálneho spolužitia nesmie byť cieľ, ale prostriedok k cieľu, ktorým je život nového človeka a vzájomné podarovanie lásky v Ježišovi Kristovi [3]. Zaujal ma názor, že chaos v sexuálnej oblasti zasahuje celú osobnosť človeka a všetky jeho činnosti.

Viem, momentálne na tento fenomén nazerám zo strany katolíckej viery. Rozhodla som sa však zhodnotiť úlohu a načasovanie sexuálneho spolužitia dvojíc aj zo strany mladých i starších ľudí zastávajúcich opačný názor. Alebo rovnaký? ... V nasledujúcich riadkoch sa s Vami podelím o názory ľudí rôznych vekových kategórií, vierovyznaní, študijných či pracovných zameraní.

Prvý okruh ľudí - konkrétne žien, ktoré som „vyspovedala”, boli práve moje blízke priateľky. Nazvime ich Katka, Julka a Maťa. Katka je vo veku 21 rokov a má dlhoročný vzťah s mužom vo veku 26 rokov. Napriek tomu, že je katolíčka (konkrétne gréckokatolíčka), s partnerom žije aj sexuálnym životom. Hormonálnu antikoncepciu, ani inú formu ochrany nepoužívajú.

Ďalšia opýtaná je Julka (22). Julka je evanjelička a momentálne vážny vzťah nemá. Podľa Julkinho názoru je sex pred svadbou normálna vec. Nesúhlasí so striedaním partnerov, ale ak má človek vážny vzťah mal by podľa nej doňho zahrnúť aj sexuálny život. Vyjadrila zaujímavý názor, že „čo ak sa nikdy nevydám? Nebudem mať nikdy sex?” Julka sa tiež pýta, že čo ak si dvaja po svadbe v posteli „nesadnú” ?

Tu by som spomenula spolužiačku Kvetku (22), ktorá, naopak píše: „...nemyslím si, že by absencia sexu pred svadbou nejako vzťahu ublížila, že si napr. po svadbe nesadnú, či čo to zvyknú splietať niektorí.. toto je blbosť...” Podľa Kvetky je úžasné, keď sa dvaja rozhodnú „vstúpiť do vzťahu a ťahať to v čistote až do svadby aj napriek tomu, ze sú napr. na výške a spoločné bývanie či život pripadá do úvahy až po viac ako dvoch rokoch (čo sa odporúča) a vydržia to...”

Priateľka Maťa ( 23) - neveriaca - zohľadnila napr. biologický „nesúlad” medzi partnermi, kedy žena môže byť alergická na niektoré telesné tekutiny svojho partnera. To znamená, že prakticky až po svadbe by zistila, že po tejto stránke spolu nemôžu fungovať. Maťa sa tiež vyjadrila, že Desatoro Božích Prikázaní bolo vytvorené pred mnohými rokmi a bola teda zvedavá, či nebolo prispôsobené dobe, v ktorej sa žilo, a či platí aj dnes.

Moja diskusia so Soňou ( 26) bola mimoriadne zaujímavá, keďže táto osôbka vyštudovala filozofiu. Jej danosti sú zjavné. Prvé, čo poznamenala bolo - „ ...Desatoro platí. Otázka je, prečo dal Boh to Desatoro ? ” Soňa je katolíčka, svoju vieru berie naozaj vážne. Tvrdí, že šieste prikázanie nás má pred niečím chrániť. Desatoro nie sú príkazy a zákazy, ale Desatoro nás vraj učí žiť. Prikázania sú tu teda na to, aby sa, citujem : „ ľudia nepozabíjali. ” Problém Soňa vidí v tom, že ľuďom sa nechce Prikázania dodržiavať. „Čudujeme sa, aký je svet dnes?” pýta sa. Priznáva že sexuálny pud je veľmi silný a že aj ona má problém sa niekedy „udržať”. Ale nie sme zvieratá, aby sme sa ním nechali riadiť.

Sex na nás vyskakuje z televíznych obrazoviek, z reklám. Svet je ním presýtený. Pôsobí na naše vedomie a podvedomie. Akoby vždy a všade išlo len o sex. A práve vďaka tomu, že sa o ňom až príliš otvorene rozpráva, niektorí ľudia ho môžu začať banalizovať a neprikladať mu vážnosť, ktorá mu právom patrí.

Sex je hlavne zodpovednosť. Tu už však prichádzame k porovnaniu sexuálneho spolužitia v dlhodobom partnerstve so sexuálnym spolužitím - ako sa vraví - „ na jednu noc”.

Aby sme neostávali len medzi ľuďmi jednej vekovej kategórie, poďme sa pozrieť na názory starších. Miroslav, povolaním lekár, je 49-ročný otec troch detí. Čo sa týka Mirovho vierovyznania, označil sa za „ katolíka európskej civilizácie”. Oslovený reagoval nasledovne : „ Dnes je evidentné, že väčšina mladých ľudí praktizuje sex pred svadbou a pokladá takýto postoj za moderný a normálny. Z hľadiska sexuálnej hygieny v rámci dnešnej pomerne veľkej liberálnosti v prístupe k sexu a následnej promiskuity je renesancia kresťanského konzervatívneho postoja nesporne pozitívna, aj keď podľa mňa len do tej miery, že upozorňuje na nevhodnosť sexu bez hlbšieho citového vzťahu, takže i veriaci mladí ľudia možno pod týmto vplyvom pristupujú k prvým sexuálnym skúsenostiam neskôr, s väčšou rozvahou a až v rámci vážneho vzťahu.” Keďže Miroslav je gynekológ, vedel sa na danú tému vyjadriť aj z hľadiska odborného - ako „náhradný” sexuológ. „ ...z pohľadu sexuologického je často táto problematika rozoberaná tak, že je otázne , či by mali mať ľudia sex až po svadbe, pretože dvaja, ktorí majú spolu prežiť teoreticky celý život, by sa mali poznať dostatočne dobre po každej, a teda aj po sexuálnej stránke, aby potom nevznikol neriešiteľný problém až vtedy, keď sa zoberú. Takýto postoj ale vyžaduje dostatočnú osvetu v oblasti sexuálnej výchovy, lebo môže potenciovať promiskuitu.”

Miroslav zhodnotil predmet našej diskusie z viacerých uhľov pohľadu. Nepriklonil sa teda výrazne ani k jednej, ani k druhej strane. Poznamenal však presne to, čo v úvode jedna z opýtaných – sex vo vážnom vzťahu áno, mimo vzťahu nie.

Ďalší adept sa volá Karol a má 36 rokov. Karol je ateista. Jeho názor sa niekomu môže zdať trochu extrémny. Poďme teda k jeho myšlienkam: „...z hľadiska sexuológa či psychológa môže byť takáto zdržanlivosť často až nebezpečná. Mne osobne to vyvoláva úsmev na tvári a neprichádzam na racionálny dôvod, prečo niekto zakazuje tento prirodzený akt.”

Karol si myslel, že pohlavný akt katolíci môžu vykonávať len za účelom plodenia potomstva. Priznám sa, že donedávna som mala podobné informácie aj ja. Oboznámila som sa ale s tzv. Billingsovou ovulačnou metódou, vďaka ktorej majú partneri slobodu výberu. V informačnom letáku sa o tejto metóde ochrany pred počatím píše, že ak je správne zvládnutá, je spoľahlivá. Manželia nemusia teda zakaždým splodiť dieťa, ale môžu sa pohlavne spojiť za účelom vzájomného odovzdania sa a upevňovania lásky. Sex v katolíckej viere nie je v žiadnom prípade označovaný ako niečo neprirodzené. Čo treba podotknúť je, že katolícka cirkev neuznáva umelé formy antikoncepcie, najmä nie hormonálnu antikoncepciu, pretože ju považuje za umelý zásah do organizmu.

Znovu sa pýtam - Sex pred svadbou alebo až po svadbe ? Ideálny prípad by bol, keby sa stretli dvaja ľudia rovnakého názoru. Ak sa totiž nezhodnú v tejto otázke, je to dosť veľký problém. A je už len na nich, či sa jeden druhému prispôsobia, alebo sa rozhodnú vzťah ukončiť.

Každý sme iný. To, čo sa niekomu môže zdať prirodzené, môže pre druhého predstavovať problém. Snažme sa udržiavať si vzťahy plné dôvery a porozumenia, učme sa prijať zodpovednosť za seba aj za partnera, nech rastieme a dozrievame v láske s čistým srdcom.

Použité zdroje:

[1] AUTOR NEUVEDENÝ: Desatoro.http://sk.wikipedia.org/wiki/Desatoro. [ 5. 11. 2010 ]
[2] AUTOR NEUVEDENÝ: Smilstvo.http://www.trojica.sk/hriechy/smilstvo.html. [ 1.11.2010 ]
[3] PIOTROWSKI ,MIECZYSLAW: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť” (JN 15, 5). In: Milujte sa!, 2010, č.17. ISSN 1896 – 2025, s. 52 - 53
 

studnica múdrosti | stály odkaz

Komentáre

 1. Vasi,
  ak sa dvaja lubia, nie je dovod rozpravat o sexe. Ani sa mu ucit. Ten bozik lasky si najde cestu sam.
  publikované: | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. vasilisa
  zasa-ťažká to léma.."podrúšková nočná" téma..
  či pred - či po-svadbe..tak..či..tak..
  sama v ankete dávaš odpovede:
  nech človek seba sám do šťastia vedie
  tak - ako cíti-že dobre robí
  aby svojmu telu i duši i svedomiu nenarobil škody..
  ja som už "zrelá" žena
  v oblasti sexu žijem tak
  ako som za mlada chcela..
  keže v hodnotovom mojom rebríčku nemá sex prvé miesto
  nikdy po mojej nespokojnosti nenasledovalo gesto:
  vymeniť a inde intímne ísť žiť..
  som jedného muža žena
  to je pre mňa veľká cena..
  je predpoklad-ked jeden druhého má ozajstne ľudsky rád-že i v sexe im to bude "hrať"..
  nuž..ale..v dnešnej dobe ma asi netreba vážne brať.. :-))
  publikované: | autor: radost (e-mail, web, neautorizovaný)
 3. hmmm
  moja otázka:
  to-čo predvádza napr.známa tvár obrazovky-je láska
  alebo len živočíšny chtíč?
  :-)))
  publikované: | autor: radost (e-mail, web, neautorizovaný)
 4. radost nasa velka,
  kto by to do teba povedal, ze este aj v tejto oblasti ti to basni skvele-ako zrelej zene -vsetkeho sa ti dostava a inym uz ostala, len dusevna potrava ;)))

  PS: ta z televiznej obrazovky? ktoru myslis teda, tota hlasatelka a ci nedajboze zenu smilnu, co si laha na hore perinu, za peniaze ponuka sa a kuka pri tom do fotaka.. a ci totu s filmu , isto iste ale nemyslis na Juliu...abo myslis totu zenu, co to ma za remeslo? ved remeslo ma zlate dno..
  ;))
  publikované: | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 5. jajaj-dobré ráno-veru áno.. :-))
  ty kopa si veselá
  aj ja bych tak chcela
  tak mi pánboh pomáhaj.. :-)))
  jo-myslím to túúú
  hrá na tebou písanú nôtu
  všetko v sebe skrýva
  je to celebritná "diva"
  =chcem všetko!=
  a nemá Nič..
  na seba bič..
  publikované: | autor: radost (e-mail, web, neautorizovaný)
 6. Ranko pekne,
  vystihla si to trefne-presne...BIC!..a teraz vazne medzi nami, vsimne si to? alebo vobec dakedy uvedomi?..svet dnes je cudny, besny a cudnost, cnost su zastarale pojmy a zena co ich nosi v nasej spolocnosti za blazna v ustach ludi noti..
  publikované: | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 7. A kto
  bol autor článku v novinách ? V akých novinách to bolo ?

  Mám dojem, že sex v novinách a televízoroch je v 99 prípadoch zo 100 gýč. A či sa oplatí hľadať ten 1 prípad - negýč a znechucovať sa, záleží od odolnosti.

  Pátrať po pôvodnom učení Ježiša je ale celoživotná výzva, tento článok nie je zlý.
  publikované: | autor: baladína (e-mail, web, neautorizovaný)
 8. dala som si to dvakrát
  teda ten článok, vasilka, heh, ale je tam toho toľko a toľko, čo povedať, že by bolo nadlho. Jednoznačne len toľko, sex len tak, aby bolo každému príjemne, nezneužívať ani jeden názor, sex nie je ani manželská povinnosť, ani niečo, čo možno absolvovať len pri výrobe dieťatka. Každý sám si musíme stanoviť svoju hranicu...:-)
  publikované: | autor: matahari (e-mail, web, autorizovaný)
 9. Formuloval som
  myšlienky v hlave, ako to povedať a nakoniec to povedala Matahari za mňa :)
  publikované: | autor: Iviak (e-mail, web, neautorizovaný)
 10. Vážení,
  ďakujem za nákuk.

  Myslím, že tak ako píšete, si najlepšie sami rozumiete.

  Radosť v dnešnej dobe ťa brať vážne treba, veď je to súťaž mladých-uloviť čo najviac a požívať ako chleba. Necítiť jeho chuť, len zasýtiť hlad.

  publikované: | autor: vasilisa26 (e-mail, web, autorizovaný)
 11. Jajaj,
  dvaja sa ľúbja, pokiaľ sú zrelí. Ale čo takí, čo sa do mesiaca 6 krát zaľúbia?

  S Radosťou ste rozobrali, zopár známych tvárí. Každá myslí na inú - ja na čierne i na blondínu. Hops aj tých blondín, aj tých je viac, nemôžeme ich za vzor dať. Ony predsa cudné sú, do postele s mužom neľahnú! Vraj lásku hľadajú, vernú, nekonečnú ....Hľadajú ju len cez peňaženky a nehľadia na mužov žienky. Možno by aj deti chceli, ale ako? Keď muži nevidia v nich zlato.
  publikované: | autor: vasilisa26 (e-mail, web, autorizovaný)
 12. Baladína,
  Výzva to môže byť len pre dievčinu, či dokáže odolávať okoliu, či dokáže presvedčiť sa, že áno, to je ten správny, s ktorým sa chcem milovať a cez svoje telo mu lásku odovzdať, lebo naozaj cítim i lásku z neho. Čo ak je láska len jednostranná a ten druhý to nezistí? Vtedy má byť odriekanie? Nemôžu ten čas, nevedia, koľko bude trvať , pri odovzdávaní sa? Obohacovaní sa?
  Lenže, čo keď sa dvaja stretnú, medzi nimi vznikne výboj a prežijú nádherný sex. Odovzdajú sa jeden druhéme bez rozmýšľania, čo bude ďalej? BUde to hriech, keď neurobili nič zlé,práve naopak bolo im veľmi dobre, obohatili jeden druhého, prežili krátkodobé šťastie? Prežili krátky okamih svojho života, že vždy , keď si naň spomenú, rozhorí sa iskra v oku a úsmev na tvári. Môže láska začať od sexu?

  Ako sa cíti žena, ktorá nikdy nemala muža, keď vidí trebárs na obrazovke , pár prežívajúci najväčšiu vášeň? Trpí? NIč necíti? Závidí? Nadáva, že sa sexu neodávala, keď ešte mladá bola a bolo to jednoduchšie? Je ľahostajná?
  publikované: | autor: vasilisa26 (e-mail, web, autorizovaný)
 13. Mahara Ti,
  ==Jednoznačne len toľko..." miľuj tak, jak posledný krát . Odovzdať sa navzájom. Beriem. Chápem.
  Lenže boli rozobraté rozne kategórie. Je normálne, aby matka zistila, že jej 15 ročná dcéra je tehotná, až keď je v 5 mesiaci? Bolo im vtedy dobre. Otec potom "zmizol" a s druhým začala spolu žiť a dieťa si chce adoptovať. Aj s týmto je jej dobre.
  publikované: | autor: vasilisa26 (e-mail, web, autorizovaný)
 14. Iviačik,
  ďakujem, ze jedinú mužskú odozvu, aj keď krátku. Ja som myslela, že som ti dych témou vyrazila a ty si si MH za hovorkyňu zvolil.
  publikované: | autor: vasilisa26 (e-mail, web, autorizovaný)
 15. vasilisa..moje zamyslenie nad posledným odstavcom tvojím..
  život ma naučil že=nemôžem mať všetko=
  žiadny manžel nebude :príťažlivý fešák+ milovať ma chorú,nešťastnú,stárnúcu,tučnú+variť+umývať riad+nakupovať+žehliť+dobre zarábať+postaviť dom+platiť drahé dovolenky.....byť vášnivý milenec..
  ked sa s tým vyrovnáš...
  tak pochopím aj-že môže byť žena-ktorá z rôznych dôvodov nežije sexom..a je v nadhľade..vyrovnaná..spokojná..
  nespokojná so svojím osudom..môže trpieť..
  ale...
  =Všetko v živote nemôžeš mať!!=
  to len mesmédiá nám hovoria-ako máme vyzerať+ako bývať+ako sa obliekať+aké miery+koľkokrát do týždňa milovanie...
  neučia nás POKORE..
  publikované: | autor: radost (e-mail, web, neautorizovaný)
 16. a v takomto neúplne a nepravdivo podávanom svete žijú naše deti
  a poto nemôžeš dať ruku do ohňa-čo vyvedie tvoja dcéra..moja vnučka..
  vplyvná spoločnosť nás - ich - nevedie k zodpovednosti..
  čo seješ..to zožneš..človeče..
  publikované: | autor: radost (e-mail, web, neautorizovaný)
 17. Vasilisa ja ďakujem za článok
  Voľakedy som počul takú vetu:
  "Z najväčšej ku... ehm nerestnice býva najlepšia manželka"
  Je to možno taký vývoj, keď sa človek vybúri naozaj na tom "živočíšnom" a potom sa oddá tej druhej stránke... ktorá je rovnako krásna.
  Decká na ktoré tak nadávate (áno aj Ty radsoť :D hehe) sú také isté ako ste boli vy a také isté ako boli vaši (moji) rodičia a sú také isté ako budú ich (naše) deti a vnúčatá. Toto mi povedal môj 60 ročný kolega ktorého si veľmi vážim. Ja len doplním, že oproti minulosti sa napríklad na slobodné mamičky neukazuje prstom. (Keďže to bol voľakedy mužský svet, tak na slobodných oteckov sa neukazovalo).
  Keď otec zmizne niekedy mám pocit že je to pre tú mamičku snáď lepšie ako keby ostal...
  Keď sa dievča bojí priznať že je tehotná - aj 13 ročná, nemal by si niekto stúpiť do svedomia, že niečo niekde zanedbal? (môže sa stať, že nezanedbal, ale na to nemám odpoveď :( )
  Raz som riešil otázku:
  Iviak vydržíš počkať 5 rokov bez sexu, tak že sa budeme len stretávať a všetko okolo toho, až na ten sex.
  dlho som rozmýšľal. naozaj dlho... a trpel som pri tom, kým som dospel k tomuto:
  Áno vydržím, 5 rokov je smiešna doba, vydržím kľudne aj do smrti. Ale nie s dotyčnou dievčinou, lebo ona si to umelo vynucovala, namiesto toho aby to prišlo prirodzene...
  publikované: | autor: Iviak (e-mail, web, neautorizovaný)
 18. Keď som sa už rozpísal
  tak ešte doplním, že potrat je tiež jedno z riešení a žena sa musí rozhodnúť sama, či to chce alebo nie.
  Partner ju môže len podporovať!!!
  publikované: | autor: Iviak (e-mail, web, neautorizovaný)
 19. ale-IVIAK
  je mi ľúto-že moje videnie-považuješ za nadávanie..
  netrúfam si poučovať+nadávať...len konštatujem fakty-ako ich vidím a cítim..
  a svet je iný..než bol..aj vo vasilisinej téme..
  publikované: | autor: radost (e-mail, web, neautorizovaný)
 20. Radosť,
  niečím som ťa pobúrila? Ja som s tvojim textom súhlasila.
  Je komzumná doba. Neviem, čo sa stane z mojich detí. Nevidia a nevážia si vzory. Chcú len pri seberovných vynikať a na iných nepozerať. Nevadí im , že zraňujú. Preto sa mi článok páči, že rozoberá rôzne možnosti. Že vekom múdrosť rastie a nie je dôležité, akého vyznania je, ale v čo verí, čo je jeho krédom. A názor lekára, ktorý sa na sex pozerá nielen ako človek ale i lekár, u mňa najviac zavážila.
  publikované: | autor: vasilisa26 (e-mail, web, autorizovaný)
 21. Hehe
  Keď si mám vybrať medzi tebou a kolegom... prepáč radostička ale verím kolegovi, alebo nie ja viem že má pravdu
  A svet? svet je taký aký si ho spravíme... nie tí druhý ale MY (vrátane teba)!
  (Dnes som nejaký divný...)
  publikované: | autor: Iviak (e-mail, web, neautorizovaný)
 22. Iviak,
  no kráááásne si sa vyjadril. V niečom odporujem, v niečom súhlasím. Deti sú naozaj vraj v každej dobe rovnaké, len ich správanie sa dobou mení. ˇAno, aj my sme frajerov mali, aj sme sa bozkávali, aj fajčili. Jeden rozdiel bol v tom, že my sme sa schovávali. Bozky sme nebrali ako obchod, ale ako záujem o nás. A neboli pre každého, bol výber. ˇAno, aj sklamané sme boli, aj opustené. Ale tak často sme parnerov na sex nevymieňali. Boli slobodné mamičky, opustené ženy, ale nebolo ich toľko. Nech sa na komunizmus nadáva koľko chce, manželstvo bolo súdržnejšie. Kto rozvodom vyhrá? Na ako dlho? A to sa týka i týždňových vzťahov.
  =="Z najväčšej ku... ehm nerestnice býva najlepšia manželka" ==toto sa často tradovalo a tak ako som už aj prv písala, nie vždy mohlo medzi tými jej striedajúcimi partnermi ísť i o sex. Lenže v dobe dnešnej takmer vždy o sex ide. A to čo píšeš, o tvojej zdržanlivosti a o jej umelom vynucovaní si pozornosti je to, čo som písala Baladíne-ona bola do teba prinajmenšom zamilovaná a ona teba len priťahovala. Netvrdím, že sa ľudia nemajú sexuálne zbližovať pred svadbou, ale tvrdím, že nekontrolované styky znižujú v nás úsudok, či práve tento posledný partner nie je ten, čo by nás obohatil po každej stránke a my ho zas vystriedame.
  publikované: | autor: vasilisa26 (e-mail, web, autorizovaný)
 23. a tento článok tiež hovorí o tom, čo tu rozoberáme
  publikované: | autor: vasilisa26 (e-mail, web, autorizovaný)
 24. hm..
  zaujímavá dilema. Súhlasím s tým, že svet je prerastený sexom zhora nadol zboku nabok... ako si písala, na každom kroku. Preto sa zamenila jeho pravá "tvár", stala sa z neho bežná potreba bez zmyslu. Osobne si myslím, že by to malo byť " z každého rožka troška" ako sa vraví, "zlatá stredná cesta"... Prednedávnom som čítala zaujímavú pasáž o sexe v jednej "duchovnej " knihe... Sex bez lásky nie je milovanie, ale milovanie s láskou je najkrajší dar od Boha..
  publikované: | autor: vikina (e-mail, web, autorizovaný)
 25. iviak-si aký si
  som aká som
  každý za svojim ide duše hlasom..:-))
  publikované: | autor: radost (e-mail, web, neautorizovaný)
 26. vasilisa
  ničím si ma nepobúrila
  s tvojimi myšlienkami súhlasím
  dáke nepochopenie sa stalo
  iba
  v písaní myšlienok môže byť chyba..
  pekný deň
  publikované: | autor: radost (e-mail, web, neautorizovaný)
 27. hmmm, mili moji..
  ja to vidim asi takto, ze sex je krasna vec, ktoru sme dostali do vienka od prirody a od zvieratiek sa dokazeme lisit tym ze si ho dokazeme vychutnat vsetkymi zmyslami...kdezto v dnesnej dobe je sex tovar a je to image, je to ta vec ktora neprichadza spontanne ako vyvrcholenie zmyslov nasich vedomych aj nevedomych ale prva! ..najprv sa ukazeme aki sme sexi a potom pridu tie ostatne veci(ak vobec pridu)...a dovolim si tvrdit ze je to tvrde.. stracaju a znasilnuju sa sa nam sexy deti pred ocami a nik ich nenajde, stracaju sa nam cely ludkovia se vsim vsudy tuzbou po tom aby boli sexy aj ked ich mame pred ocami, padaju rodiny aj ustavy a vlady kvoli tomu ze nie su / su -sexy..kto s kym a kedy..sme tym sexom otupeny, nie sme uz ludia, sme trendy a sexy..
  publikované: | autor: jajaj (e-mail, web, neautorizovaný)
 28. vas
  jasné, že je normálne, ked má mamička striedanie sexuálnych partnerov ako koníčka, že bude mať tehotnú 15-ročnú dcéru. To je logické, lebo deti sú papagáje, opakovacie papagáje a aj v tom veku sú im rodičia vzorom. A že si to matka všimla až ked bolo dieťa v piatom mesiaci, je dôkaz výchovy... to že zachraňuje situáciu s adopciou, je nevyhnutnosť, aj keď dieťa by som ako matka samozrejme vychovala, ale neadoptovala z jedného dôvodu - dievča sa úplne oslobodí od povinnosti. Každý náš skutok má mať správny dopad, ak urobíme dobrý skutok, mal by byť dopad dobrý, ak niečo poserkáme, mali by sme za to vziať zodpovednosť, Aj v 15.... ak to maminka rýchlo vyžehlí, dievča nebude mať kvalitný.. neviem sa správne vyjadriť, či príklad alebo trest.....
  publikované: | autor: matahari (e-mail, web, autorizovaný)
 29. vas-dlho som váhala...
  máš tam pekné myšlienky...oblasť ľudskej sexuality je osobitým miestom Božej prítomnosti-silné...
  ...no...so sexom je to tak ,ako s jedlom...
  máš hlad...zasýtiš sa,a budeš striedmi...presýtiš sa/prežerieš/a prestane chutiť...a natrvalo hladný sa nedá byť...dokonca ani katolícky kňazi to nedokážu...

  a...katol.cirkev neuznáva najmä hormonálnu antikoncepciu=umelý zásah do organizmu...
  ha...ja beriem hormonálne tabletky,ktoré mi zabíjajú bunky-zlé aj dobré!...čo na to cirkev?...je to umelý zásah do organizmu?=ako vyšitý...:-((
  publikované: | autor: vyfack-naiv (e-mail, web, autorizovaný)
 30. jajaj
  aj ja bych toto-čo ty-podpísať chcela..čo je veľa-to je veľa..:-)
  publikované: | autor: radost (e-mail, web, neautorizovaný)
 31. a...zodpovednoť...
  jednoznačne...hlavne...každý sám za seba...
  publikované: | autor: vyfack-naiv (e-mail, web, autorizovaný)
 32. áno-veen
  zodpovednosť jednoznačne-za seba...podpisujem..
  ale..
  matka-hoc aj stará..vždy cíti zodpovednosť aj za deti..
  niektorá viac-iná menej-a niektoré vôbec..
  a z tej zodpovednosti..niekedy..strach dosti..v bezmocnosti..
  vykuklo slniečko..posielam..
  publikované: | autor: radosť (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014